Lutherske fordybelsesdage

Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre ... 

... eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende al synd rigelig og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig med samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt.

Formål:

Lutherske Fordybelsesdage arrangerer undervisningsevents med bibel- og bekendelsestro luthersk kristendom med fokus på fundamentale trossandheder og forkyndelsen af Guds Ord i lov og evangelium. Vi indbyder til et forum på tværs af organisationer og kirkesamfund, og ønsker at skabe plads til venskab og netværk blandt alle, der gerne vil have grundlag i de lutherske bekendelser.

Bekendelsestroskab afgrænses af de 3 oldkirkelige bekendelser, Den augsburgske trosbekendelse (CA) og Luthers lille katekismus – samt et positivt udblik til de reformatoriske hovedskrifter i Konkordiebogen. Bibeltroskab ses som et ortodokst-luthersk syn.