Lutherske fordybelsesdage


Kommende arrangemeter ...


Gruppen bag "Lutherske fordybelsesdage" planlægger fremadrettet arrangementer. Det er for at fremme god sund luthersk teologi - og et godt fælles forum for udveksling af tro og tanke mellem enkeltpersoner.

1 marts 2025 i Herning

TEMA: Luthersk helliggørelse i en postmoderne kultur

Bla. medvirker: Jan Bygstad, Daniel Burgdorf, Carsten Elmelund Petersen, Frede Møller 

Hent til udskrift/uddeling: "Save-the-date" visitkort

8.30 Kaffe og rundstykker

9.15 »Evangeliet og kødets dødelse« v. Carsten Elmelund Petersen
         Kødets dødelse (Mortificatio Carnis) og tornen i kødet.


10.30 »En kristens forhold til kulturen" v. Jan Bygstad


11.30 »Tro og gerninger i Luthers helliggørelseslære« v. Daniel Burgdorf

           Helliggørelseslæren i Luthers St. Galaterbrevskommentar - herunder "Simul Justus
           et peccator"


12.30 Middag


13.30 »Helliggørelse og troens liv i reformationens salmer« v. Frede Møller

           En luthersk sangtime til udpakning af kirkens arv og skat i salme-form


14.30 »Luthersk helliggørelse - ikke som pietisme og socialisme«

          Mellem gamle og nye natur, mellem de to regimenter, mellem det antikristelige og
          sværmerne – mellem det dennesidige og det evige
           v. Carsten Elmelund Petersen


15.30 Kaffepause


16.00 »Kød og ånd i luthersk kirkeliv« v. Jan Bygstad.

28 februar 2026 i Herning fælles med 
foreningen Bibelsk Skabelse

TEMA: Skabelse

Medvirkende:

27 februar 2027 i Herning

TEMA:

Medvirkende:

Copyright @ All Rights Reserved