Lutherske fordybelsesdage


Afholdte fordybelsesdage - 2019 - 2024 

Her er foredragsvideoer og nogle få fotos fra den afholdte fordybelsesdag. Alle videoer kan også ses på Youtube. Hvis videoen ønskes set i Youtube, da klik på symbolet nederst til højre. Bemærk muligheden for at sætte google-oversatte undertekster på, se bilag: "Vejledning i tekstning af youtube-video"

Fordybelsesdagen 2/3 2024

Bryan Wolfmueller, USA
»Sådan var vi engang« 

Nedarvet oprindelig retfærdighed – om Adams og menneskets retfærdighed før faldet og faldets konsekvenser, BILAG  og PASCAL

Bryan Wolfmueller, USA

"Den hele Kristus"

Den hele Kristus – efter begge naturer – er vores retfærdighed (Konk.form. III,3) - BILAG

Flemming Baatz Kristensen, Århus

»De ydre midler«

Retfærdiggørelsen i dåb, nadver, skriftemål og den lutherske gudstjeneste

Magnus Sørensen, Århus
»Verdensretfærdiggørelse - ja, nej, en tredje vej?«

Retfærdiggjort af alles tro – eller hvilken tro!? -BILAG og POWERPOINTJohn Kleinig, Adelaide, Australien
»Del i Guds hellighed«

”Som lovet på programmet for Luthersk Fordybelsesdag, er der optaget en video med John Kleinig, Adeleide, Australien med temaet ”Delagtighed i Guds hellighed”.

Oprindelig var planen to video-optagelser, men samtalen forløb sådan, at Kleinig på EN lang video gennemgik det, han havde på hjerte.

John Kleinigs manuskript er også med i en to-sproget version (så det er lettere at følge med). Videoen tekstes bedst vha. youtubes tekstning. Se vejledning på tekstning øverst på siden. ” - BILAG

Bryan Wolfmueller, USA
»Guds dom og menneskers dom« 

Himmelsk domstol og samvittigheden i hjertet - BILAG

Bjarke Nørholm Pihl, Silkeborg
»Foreningen i troen«

”Troen, som indeslutter ham som ringen om en ædelsten … regner Gud for retfærdig” - POWERPOINT

Fordybelsesdagen 4/2 2023

Ryan MacPherson, USA
»Den naturlige åbenbaring« 

Fornuft & samvittighed - historisk og anvendt - BILAG

Peter Olsen, Hillerød

"Skriftens klarhed og alene virkende kraft"

BILAG

Jan Bygstad, Bergen, Norge

» Den særlige åbenbaring«

: Verbalinspiration & nådemidlerJan Bygstad, Bergen, Norge
»Skriften i bekendelsesskrifterne«

Bekendelsernes tale om og sammenhæng med bibelforståelsenRyan MacPherson, USA
»Den naturlige åbenbaring« 

De ti bud og Guds ordninger - BILAG

Peter Olsen, Hillerød
»Den særlige åbenbaring – bibelbrug og sund pietisme«
BILAG

Fordybelsesdagen 5/2 2022

Bryan Wolfmueller, USA
»En Gud der dømmer og frelser« 

Bibelens Gudsbillede og tale om Guds væsen. Hvordan ses Guds handlinger i lyset af lov og evangelium.

W. Ross Davies
"From baptist and the military to becoming a lutheran vicar"
Kort personlig beretning, da N. J. Kobbersmed måtte melde afbud.

Hans-Ole Bækgaard

» ... er jeg så forudbestemt til frelse eller fortabelse!?«

Indføring i Luthers lære og det reformatoriske anliggende i udvælgelseslæren med front mod højre og venstre. Hvad er på spil i dette ift. alles frelseslæren? BEMÆRK - nedsat lyd v. 40-42 minutter og de sidste godt 2 minutter.

Bryan Wolfmueller, USA
»Troens håb, sorg og vished i dommen«

Luthers tale om samvittighed og frelsesvishedBryan Wolfmueller, USA
»Fortabelsens virkelighed« 

Alle skal opstå til en dom for evigheden, som enten er et frelsessted eller et pinested.
Hvad betyder det, når der tales om hø og halm .. og dom efter gerninger - dom for evig tid.

Bryan Wolfmueller, USA
»Troens udholdenhed og perspektiv« 

Luthersk martyrforståelse/-korsteologi

Fordybelsesdagen 6/2 2021

Flemming Kofoed-Svendsen
»Gud er Herre - både i det åndelig og verdslige rige« 

Bryan Wolfmueller
»Gud er Herre - Luthers brug af Salmerne i den kristnes liv« 

På engelsk - bemærk muligheden for at sætte google-oversatte undertekster på, se bilag:

"Vejledning i tekstning af youtube-video"

Bryan Wolfmueller
»Gud er Herre - i Corona-anfægtelse og et luthersk syn på sygdom og død« 

På  engelsk, for oversættelse - se bilag ovenfor.

Program fra dagen

(pdf-fil - åbner i ny fane) 

Bryan Wolfmueller følger op på online-samtalen. Her siger han bla.
»Alt hvad staten har at gøre, er at beskytte det liv, der kommer fra familien og kirken.«

Fordybelsesdagen 30/11 2019


Jan Bygstad
»Evangeliet som ydre ord og personlig erfaring« 
Gud giver os troen ved forkyndelsen, dåben og nadveren. Derfor er vi afhængige af Guds Ord til troen og livet som kristne.

Asger Chr. Højlund

»Guds barn i dåben« 

De lutherske bekendelsesskrifter taler stærkt om genfødelsen som Guds barn i dåben, og den nye virkelighed, som dåben er indgangen til.
Bilag: "Dåben luthersk 1"

Leif G. Jensen
»Dåben som kraftkilde til det kristne liv« 
Mange tænker på deres dåb som fortid, en festlig dag i kirken for længe siden eller en forsikring, der ligger i skuffen. Men i virkelig-heden kan en kristen bruge sin dåb i hver-dagen, livet igennem.
Bilag: Dåben - kraftkilde i det kristne liv

Asger Chr. Højlund

»Ikke Guds barn - trods dåben« 

De lutherske bekendelsesskrifter regner ikke dåben for en automat, der frelser uanset tro. For dåbshandlingen i sig selv garanterer ikke, at et menneske ejer det evige liv.
Bilag: "Dåben luthersk 2"

Program fra dagen

(pdf-fil - åbner i ny fane) 

Jan Bygstad
»Dåben som sovepude« 

Det er tit blevet sagt, at dåben ikke må være en sovepude. Men det må den faktisk
gerne, for den er også et trygt og sikkert fundament at hvile på.

Kurt E. Larsen

»Luthers dåbsritualer« 

Luther udgav selv to dåbsritualer, hvor han udmøntede teologien i praksis. Vi dykker ned i dem, og ser på, hvordan ritualerne formes af troen, der ligger bag.

Bilag: "Dåb liturgi luthersk".